Prezentēta mobilā lietotne brīvprātīgo darba organizēšanai

Nodibinājums Hospiss LV
divu gadu laikā ir strauji
audzis. Ja sākotnēji
organizācijā darbojās vien
daži cilvēki, tad šobrīd
varam lepoties ar 30
darbinieku un vairāk nekā
160 brīvprātīgo lielu
komandu.