hospiss.lv
Akcija
"Galds savējiem"

Cienām
un cienājam!

Ziedo akcijai "Galds savējiem"! Mēs piegādāsim restorānu gatavotu bezmaksas ēdienu ārstiem un medicīnas darbiniekiem NMP diennakts teltīs.

Ziedot iespējams:

Internetā

Ziedot.lv

Zvanot

90067001

maksa par zvanu 1.42 eiro

Ar pārskaitījumu

Hospiss LV

Nr.40008291781
AS SWEDBANK HABALV22
LV45HABA0551047755702
Mērķis - Akcija “Galds savējiem"

Ar jūsu atbalstu cienājam mediķus – jo dienas, jo vairāk!

Ziedot