Nodibinājums
HOSPISS.LV

Valda uzskats, ka
cilvēki aizmirsīs jūsu teikto, cilvēki aizmirsīs to, ko esat darījuši, taču cilvēki nekad neaizmirsīs to, kā esat
likuši viņiem justies.

Ziedot
iespējams:

Ziedo: “Svētku galdam!”

Turpināsim akciju ‘’Svētku galds’’, divas reizes mēnesī iepriecinot paliatīvajās nodaļās gulošos, neātstējami slimos pacientus.

Maltītes un gardumi tiks pagatavoti atbilstoši prasībām attiecībā uz izmantojamiem produktiem, izmēru, pasniegšanas veidu un konsistenci.

Ar pārskaitījumu

Hospiss LV

Nr.40008291781
AS SWEDBANK
HABALV22
LV45HABA0551047755702

Mērķis - Akcija Cienām un cienājam!

Nākotnes mērķi

1

Hospiss mājas aprūpes komandas izveide. Bezmaksas aprūpe neārstējamiem pacientiem. Vienlaikus varēsim aprūpēt līdz 10 cilvēkiem.

2

Hospiss stacionāra izveide. Neliels stacionārs ar 8-12 vietām, kur pacienti cieņpilni varētu aizvadīt pēdējās dzīves dienas, ja tas mājas apstākļos nebūtu iespējams.

3

Vadošo Latvijas speciālistu izstrādāta brīvprātīgo apmācības programma neārstējami slimo pacientu aprūpei.